Stanovy OZ
Dokument doc pdf
Stanovy OZ „Štiavnické múzy“    
Návrh na registráciu
Dokument doc pdf
Návrh na registráciu  
2 %
Dokument doc pdf
Zamestnanec    
Fyzická osoba    
Právnická osoba    
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane – 2011    
Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby
zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň z týchto príjmov – 2011
 
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti – 2011    
Daňové priznanie FO typ: A  
Daňové priznanie FO typ: B  
Zápisnice
Dokument doc pdf
Zápisnica | 2009.10.09    
Zápisnica | 2009.11.06    
Zápisnica | 2009.11.13    
Zápisnica | 2009.11.14    
Zápisnica | 2009.11.28    
Zápisnica | 2010.01.23