Sídlo občianskeho združenia

OZ ŠTIAVNICKÉ MÚZY
Botanická 354/2
969 01 Banská Štiavnica

IČO: 45 029 512

Registrácia: MV SR  | 5. 8. 2009
Číslo účtu:
IBAN/BIC: SK7883300000002100793940
SWIFT: FIOZSKBA
www.sm.huaja.org
@info@huaja.org
tel       00421 905 520 508
 

 

Výbor
Meno Trvalé bydlisko Kontakt
Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. Kukučínova 7
Banská Bystrica
974 01
@      martinakova@huaja.org
tel     00421 905 520 508
Doc. PhDr. Egon Krák, ArtD. Zochova 16
Bratislava
811 03
@      krak@huaja.org
tel     00421 948 503 178
Mgr. Jana Valašťanová Dolná Mičiná 81
Banská Bystrica
974 01
@      valastanova@huaja.org
tel     00421 908 283 741